พิธีประทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Category: ข่าวสาร

พิธีประทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมา

 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

คลิ๊ก