พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ครบรอบ ๒๙ ปี และพิธีรับเข็มตราโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Category: ข่าวสาร

พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ครบรอบ ๒๙ ปี

และพิธีรับเข็มตราโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .