ค่ายบูรณาการความรู้ สู่การอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออกที่ยั่งยืน กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๑ - ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สวนพฤกษศาสตร์ วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

Category: ข่าวสาร

ค่ายบูรณาการความรู้ สู่การอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออกที่ยั่งยืน

กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

๑ - ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๑

ณ สวนพฤกษศาสตร์ วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

ดูรูปเพิ่มเติม . . .