พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวัน สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Category: ข่าวสาร

พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

เนื่องในวัน   สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .