พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ๒๕๖๒

Category: ข่าวสาร

พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .