กิจกรรมเข้าค่ายพุทธธรรม ๒๕๖๒

Category: ข่าวสาร

กิจกรรมเข้าค่ายพุทธธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

วันที่ ๑๘ - ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๒

ณ วัดป่าเขาล้อม ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .