โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้)

Category: ข่าวสาร

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้)

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา . . .

ดูรูปเพิ่มเติม . . .