พิธีเข้าประจำกอง และประดับบ่า(อินธนู) ๒๕๖๒

Category: ข่าวสาร

พิธีเข้าประจำกอง และประดับบ่า(อินธนู) 

ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

 ๒๑    สิงหาคม    ๒๕๖๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .