พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง

Category: ข่าวสาร

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง

ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ระดับมัธยมศึกษา

๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .