ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานการเรียนรู้นักเรียน ม.๑,ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

Category: ข่าวสาร

ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานการเรียนรู้นักเรียน  ม.๑  ,ม.๔  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันที่  ๗ - ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา