ข่าวสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

ค่ายบูรณาการความรู้ สู่การอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออกที่ยั่งยืน กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๑ - ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สวนพฤกษศาสตร์ วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

ค่ายบูรณาการความรู้ สู่การอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออกที่ยั่งยืน

กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

๑ - ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๑

ณ สวนพฤกษศาสตร์ วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

วันวิทยาศาสตร์ ๑๘ สิงหาคม ๑๕๖๑

วันวิทยาศาสตร์

๑๘    สิงหาคม   ๑๕๖๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

พิธีเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

พิธีเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

และวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

 

พิธีเข้าประจำกอง และพิธีประดับบ่า(อินธนู) ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

พิธีเข้าประจำกอง และพิธีประดับบ่า( อินธนู ) ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

"ASEAN DAY" 8 August 2561

"ASEAN DAY"

8 August 2561

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .